Da Lars Hoel tok et OCT-skann hos Interoptik, ble det avdekket at det var noe alvorlig galt med synet hans.

Reddet synet med et OCT-skann

Da Lars Hoel merket at synet forandret seg, tok han kontakt med Interoptik på Hamar. Det reddet trolig synet hans.

Tekst: Jørgen Heisholt Gundersen | Foto: Lars Martin Bøe | Film: Splæsh

– Først tok jeg en vanlig synsundersøkelse, men da fant ikke optiker noe spesielt. Så ble jeg undersøkt med et OCT-skann, og da ble det oppdaget at det var noe alvorlig galt med øyet mitt, forteller Lars Hoel.

Kunne blitt blind

OCT-bildet av det venstre øyet til Hoel viste at det var en hevelse i skarpsynet som var årsaken til at synet var blitt svekket. Denne skaden var ikke mulig å oppdage i den vanlige synsundersøkelsen der optiker ser på overflatebilder av øyet. – Hadde vi ikke gjennomført et OCT-skann hadde vi ikke oppdaget dette, og da kunne konsekvensen i verste fall vært at han mistet synet helt, forteller optiker Marius Ottestad hos Interoptik på Hamar.

Lars Hoel er lettet over at synet hans ble reddet i tide.

Viser et tverrsnitt av øyet

Å gjøre et OCT-skann er en ganske ny undersøkelsesform som Interoptik har tatt i bruk. OCT er en forkortelse for Optical Coherence Tomography og fungerer omtrent som en ultralyd-maskin. Forskjellen er at OCT sender ut lysbølger, og ikke lydbølger, for å generere tverrsnittbilder av netthinnen. Teknologien gjør at optiker kan se på de ulike vevslagene i netthinnen for å avdekke om det skulle være noen utfordringer i de dyptliggende lagene.

– Bildet som blir tatt, gir oss et tverrsnitt av øyebunnen. Omtrent som å se på lagene i en oppskåret kake. Når vi ser på vevslagene i netthinnen nedover i tverrsnitt, kan vi oppdage skader og endringer på et tidligere stadium enn vi kunne før, forklarer Ottestad.

Raskt sendt videre til sykehuset

Etter at Ottestad hadde undersøkt Lars Hoel, ble han raskt henvist til spesialisthelsetjenesten på sykehuset for videre utredning og behandling. – Når vi oppdager slike uregelmessigheter på øyet, er det viktig å få henvist pasienten så fort som mulig til spesialist. I Lars sitt tilfelle var det avgjørende at han kom i gang med behandling raskt. For hadde skaden fått utvikle seg videre, kunne han fort blitt helt blind på øyet, forklarer Ottestad.

Viktig å sjekke synet

Det skjer mye med synet gjennom livet. For å opprettholde god øyehelse, er det derfor viktig å passe på å ta synsundersøkelser jevnlig, og når du merker endringer i synet. For personer over 50 år, samt de som har arvelige øyesykdommer i familien, er det spesielt viktig å ta en undersøkelse med OCT-skann.

– Med et OCT-skann kan vi oppdage sykdomstegn mye tidligere enn før. Historien til Lars viser tydelig hvor viktig det er å sjekke seg så fort du merker noe er galt. For venter du for lenge, kan det få fatale konsekvenser, sier Ottestad.

OCT dybdebilde av netthinnen

  • Viser de ulike lagene netthinnen er bygget opp av og hva som foregår under overflaten.
  • Kan vise tegn på sykdom i de underliggende lagene lenge før det synes på overflaten.
  • Optiker kan avdekke øyesykdommer og redusert synskvalitet flere år tidligere.
  • Optiker kan sette i gang forebyggende tiltak for å hindre utvikling av sykdom – eller henvise til øyelege for behandling.
Takket være at optiker Marius Ottestad gjort et OCT-skann av øyet til Lars Hoel, ble Hoels syn reddet.
Lars Hoel er veldig fornøyd med oppfølgingen han får hos Interoptik.

OCT dybdebilde er spesielt viktig for:

  • Alle over 60 år
  • Ved arvelige øyesykdommer i familien som grønn stær og forkalkning i netthinnen (AMD).
  • Høyt trykk i øyet – dette kan være tegn på grønn stær (glaukom). Trykket i øyet måles alltid i syns- undersøkelsen.
  • Er nærsynt over -6.
  • Har diabetes.
  • Reduksjon i synsstyrke –at du ikke klarer å se de forventede bokstavene på synsprøvetavlen med korreksjon.

OCT kan også avdekke andre øyesykdommer som for eksempel lavtrykks-glaukom. Om vi ser endringer i overflaten på netthinnen i et optomap-skann tar vi dybdebilder spesielt i dette området for å undersøke de underliggende lagene.

Publisert 3. desember 2020