Optikeren – en viktig del av helsevesenet

Etter at optikere fikk henvisningsrett for over ti år siden, får øyelegene i dag mer presise diagnoser når pasientene kommer. Det har ikke bare reddet synet til folk, men også vært med på å redde liv.

Tekst: Jørgen Gundersen | Foto: Interoptik

– Vi kaller det en henvisningsrett, men egentlig er det en rettighet for pasienten, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo hos Norges Optikerforbund.

Haugo er utdannet optiker fra Kongsberg og har lang fartstid i optikerbransjen. De siste 8 årene har han vært generalsekretær i Norges Optikerforbund (NOF). NOF er interesseorganisasjonen for norske optikere. Formålet til organisasjonen er å bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og å ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser.

Når en optiker henviser til øyelegen, har øyelegen lov til å sende regningen til staten.

TRYGGERE FOR PASIENTENE

Siden januar 2009 har optikere i Norge hatt henvisningsrett. Det betyr at når en optiker henviser til øyelegen, har øyelegen lov til å sende regningen til staten. Pasientene trenger altså ikke å gå via fastlegen for at behandlingen skal bli dekket av det offentlige.

– Før vi fikk henvisningsrett måtte pasienten gå via lege eller fastlegen for å ha den rettigheten. Det hendte faktisk at folk ble blinde eller fikk svekket syn mens de stod i kø for å få behandling. Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen var veldig tydelig på at henvisningsretten var en ordning som ville sikre bedre helsetjenester for befolkningen. Det var noe vi i NOF støttet fullt ut, og som i ettertid har vist seg å fungere meget godt, forklarer Haugo.

– Før vi fikk henvisningsrett måtte pasienten gå via lege eller fastlegen for å ha den rettigheten. Det hendte faktisk at folk ble blinde eller fikk svekket syn mens de stod i kø for å få behandling.

STATISTIKK OVER SYKDOMMER

Norges Optikerforbund har gjennomført en kartleggingsstudie over hvilke sykdommer som hyppigst avdekkes av optiker. Statistikken er hentet ut fra et tallmateriale på 80 000 henvisninger fra optikere rundt om i landet. Grå stær troner på topp med 35 % av henvisningene, etterfulgt av mistanke om grønn stær som utgjør 11 %. På tredjeplass kommer det som overrasket generalsekretæren mest da han så tallene for første gang.

– Det er interessant at det er en økende andel av henvisninger som går på det vi kaller øyes ytre, som skader, rift, tørre øyne osv. Jeg er ganske sikker på at grunnen til at denne kategorien er kommet opp på 10,2 % har sammenheng med at optikerne har fått bedre utstyr og er blitt flinkere til å forstå når folk har tørre øyne, sier Haugo. Han vet at optikere i Interoptik er ekstra opptatt av og har solid kunnskap og godt utstyr for å ivareta disse pasientene.

Optikere har ikke bare reddet synet til folk, men også vært med på å redde liv, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo hos Norges Optikerforbund.

Ønsker ny ordning for barn med synsfeil

Haugo blir spesielt engasjert når det kommer til henvisninger på grunn av synsfeil hos barn. 6 % av alle henvisninger er på grunn av synsfeil, og en stor andel av disse er barn. Dette er en andel som med enkle grep kunne vært kraftig redusert.

– Det er ganske unødvendig at et barn i skolealder først er hos optiker og får konstatert at det er noe feil med synet. Så må barnet kanskje reise langt for å komme til en øyelege for å få godkjenning til å få dekket briller. Der det kun er snakk om en ganske vanlig brille, som en under 18 år får dekket for å håndtere hverdagen, mener vi i NOF at optiker bør kunne utstede dette på stedet. Jeg håper det ikke er lenge til vi får til en slik ordning, sier Haugo.

Optikere redder liv

Med jevne mellomrom dukker det opp nyhetssaker i media der det står at «optikeren reddet livet mitt». Det handler ofte om at optikere har avdekket høyt trykk i hjernen eller hjernesvulst hos pasientene. Dette er sykdommer hvor symptomene ofte er ganske vage, som trøtt, sliten og vondt i hodet. Derfor blir det ikke alltid fanget opp hos fastlegen. Optikere har imidlertid meget gode systemer for å oppdage dette.

– Ved å studere synsnerven i øyet, kan optiker få et tydelig tegn på at trykket i hjernen er høyt. Da skal alle varsellamper blinke. Og det gjør det jo heldigvis også, derfor opplever vi slike gladsaker, forteller Haugo.

Interoptik har henvisningsrett til øyelegene og hjelper med mer presise diagnoser.

Ledende utdanning i Europa

Optikerutdanningen i Norge foregår på Kongsberg hos Universitetet i Sørøst-Norge. Her har de en av de beste og mest avanserte undervisningsklinikkene i Europa. Mastergrad og doktorgrad programmene er på engelsk, så utdanningen tiltrekker seg også flinke studenter fra mange land. Haugo forteller også at helseaspektet er blitt mye tydeligere i utdanningen og kunnskapen er blitt høyere.

– Utdanningen i Norge er blant de bedre optikerutdanningene i Europa. En nyutdannet optiker er nå kunnskapsmessig og utstyrsmessig rustet på en måte som jeg bare kunne drømme om da jeg studerte. Det lover godt for oppfølgingen av øyehelsen til det norske folk fremover, avslutter Haugo.

Publisert 3. desember 2019