For mange barn er kontaktlinser et godt supplement til briller.

Økt selvfølelse med linser

For mange barn er kontaktlinser et veldig godt supplement til briller, spesielt når de bedriver sport eller andre fritidsaktiviteter. Forskning viser også at kontaktlinser kan bidra til økt selvfølelse.

Tekst: Jørgen Heisholt Gundersen | Foto: Marte Haraldsen | Film: Splæsh

– Vi vet at mange barn som er avhengige av briller, trives bedre med kontaktlinser. Forskningen viser også at en del barn får økt selvfølelse når de begynner med linser, forteller optiker Erik Robertstad hos Interoptik Holt i Tønsberg.

Barnelinser til sportsaktiviteter

For barn som holder på med populære fritidsaktiviteter som for eksempel skateboard, fotball og håndball er kontaktlinser et veldig godt supplement til briller. For det er viktig at barna kan delta på alt mulig, selv om de er avhengig av synskorrigering i hverdagen.

– At barnet får kontaktlinser gjør at det kan utfolde seg på lik linje med alle andre, derfor er linser et supert supplement å bruke i tillegg til briller, sier Robertstad.

Linser kan bremse nærsynthet hos barn

  • MiSight linser anbefales særlig til nærsynte barn.
  • Forskning bekrefter at linsene effektivt bremser utvikling av nærsynthet hos denne gruppen. (1)
  • Jo tidligere man starter med MiSight, jo bedre resultat kan man forvente. Linsene kan nemlig ikke fjerne den nærsyntheten som allerede har oppstått.
  • MiSight kan begrense videre økning opp mot 50 %, men husk at alle øyne utvikler seg individuelt.
  • Det er ingen nedre aldersgrense for å begynne med MiSight eller linser generelt.

Kilde 1.) journals.lww.com

– Det er noen myter om at barn må være så og så gamle før de kan bruke kontaktlinser, men det stemmer ikke. Erik Robertstad

Med litt trening, klarer de fleste barneskolebarn å sette på kontaktlinsene selv.

Linser mer enn briller

For noen barn er det imidlertid riktig å bruke kontaktlinser som det viktigste synshjelpemiddelet, fordi kontaktlinser har en positiv innvirkning for barnet i hverdagen. Briller brukes da som en tilleggsløsning.

– Vi opplever at mange barn trives bedre med å bruke linser enn briller i det daglige, og det er ingen ting som tilsier at de ikke kan bruke linser som sin hovedsynsløsning, forteller Robertstad

Håndterer linser godt

Robertstad har linseopplæring og følger opp mange barn som bruker linser hvert år. Han erfarer at barn helt ned i seks års alder fint kan håndtere linser på egenhånd.

– Min erfaring er at jenter kan klare å håndtere linsene på en bra måte et par år tidligere enn guttene. Guttene er ofte kanskje åtte år før de takler det på egen hånd, forteller Robertstad.

Barn i alle aldre kan bruke linser

Interoptik har ingen absolutte aldersgrenser for når barn kan begynne med kontaktlinser. Det kan variere litt fra barn til barn hvor gamle de bør være for at de skal kunne håndtere linser på en trygg måte.

– Det er noen myter om at barn må være så og så gamle før de kan bruke kontaktlinser, men det stemmer ikke. Vi har barn helt med i to, tre års alderen som bruker linser og hvor foreldrene hjelper til med å sette de på og ta de ut. Det går helt fint, sier Robertstad.

Publisert 3. desember 2020